- Hide menu

Algemene Voorwaarden

 

Deelname aan een van de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.
Kinderen en volwassenen kunnen op elk moment van het blok insteken, ze betalen dan de

resterende dagen van dat blok.

 

Bij opgave van bepaalde medische redenen kan de docente overwegen de deelnemer te weigeren

voor deelname aan de lessen. De weigering kan o.a. gebaseerd zijn op invloed op de veiligheid /

verstoring van de groep of het ontbreken van voldoende kennis over de aandoening van het kind of

de volwassene door de docente. Dit gebeurt in goed overleg.

 

De docente kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade van

opgelopen letsel van de cursist. De deelnemer of ouder/verzorger is verplicht lichamelijke en/of

psychische klachten onmiddellijk te melden aan de docent, voor aanvang van de les. Let wel: (kinder)

yoga is geen therapie of geneeswijze, ze vervangt niet de reguliere geneeswijze.

 

Het cursusgeld is het vooraf afgesproken bedrag zoals dat vermeld staat in de meest recente folders

en op de website. Het cursusgeld dient vooraf volledig te worden betaald. Wanneer een cursist

zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt de docente zich het recht voor de cursist

toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

 

Restitutie voor gemiste lessen is niet mogelijk. Wel mag de cursist een vervanger sturen voor het

volgen van de les, of een vriend of vriendin is welkom op de hiervoor bestemde vriendenles. Het

cursusgeld kan tussentijds worden verhoogd, cursisten worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

 

Indien een cursist het met deze verhoging niet eens is dan bestaat de mogelijkheid voor de cursist

per direct te stoppen met deelname aan de cursus. Hierbij hoeft dan geen rekening te worden

gehouden met een opzeg-termijn. De cursist dient wel aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te

hebben voldaan.

 

Op feestdagen en tijdens de schoolvakanties wordt er geen les gegeven. Mogelijk wordt er in de

zomervakantie, bij voldoende belangstelling, kinderyoga (in de buitenlucht) georganiseerd tegen een

afwijkend tarief per les. U wordt tijdig op de hoogte gebracht indien er een aangepast programma

volgt.

 

Bij verhindering wordt het op prijs gesteld dit vooraf te melden via het telefoonnummer 06 1003 1093

of per mail barbara[at]samudita.com.